Безопасност на ваксините 

При положение, че ваксините се прилагат на здрави хора те са едни от най-сериозно тестваните и най-безопасните медицински продукти. Всъщност може да отнеме между 15 и 20 години или дори повече и около 1 млрд $, за да мине всички тестове за безопасност и ефективност дадена ваксина, преди да бъде одобрена и пусната за приложение.

На тази страница сме включили някои от най-честите въпроси, които хората задават по отношение на безопасност на ваксините.

Решението да не се ваксинира човек и да не ваксинира членовете на семейството си, изобщо не е безрисково. Ваксините предпазват от заболявания, които навремето са убивали и са увреждали сериозно много деца, младежи и възрастни. Без ваксините човек е изложен на риск от сериозно разболяване и страдание, инвалидизация и дори смърт от болести като морбили, коклюш и грип.

Дори и някои заболявания да са по-редки в България, по света те са все още широко разпространени и хората, които пътуват активно, могат да ги пренесат със себе си, като излагат на риск от сериозни болести неваксинираните от всички възрасти.

Ваксинопредотвратимите заболявания не са еднакви – някои са по-смъртоносни от други; а някои са по-заразни от останалите. Но кой риск от разболяване или дори смърт е сериозен – 1 на 100 или 1 на 10 000 преценявате вие.

От друга страна рисковете, свързани с поставянето на ваксина,  обикновено са доста незначителни (зачервяване, болка или подуване на мястото на поставяне или слабо повишение на температурата) и отзвучават до няколко дни. Сериозни странични ефекти, като тежка алергична реакция, са изключително редки и лекарите са обучени да се справят с тях. Всъщност рискът за едно дете да бъде ударено от светкавица е 100 пъти по-голям, отколкото да получи тежка алергична реакция от поставяне на ваксина.

Здравните ползи от поставянето на ваксини са много по-големи от възможните странични ефекти за почти всеки човек. Единствените изключения са хора със специфични здравни проблеми, като много слаба имунна система или такива, които са имали тежка алергична реакция при предходна ваксинация.

Преди да вземете решение, което може да засегне здравето на цялото ви семейството (като например да не ваксинирате детето си) поговорете с вашия лекар и вземете под внимание научно обоснованите рискове и ползи от ваксините.

Ваксините са едни от най-стриктно тестваните медицински продукти. Преди дадена ваксина да бъде одобрена за приложение, фирмата производител трябва да докаже нейната безопасност и ефективност чрез провеждане на клинични проучвания.

Разработването на една ваксина започва с научна фаза и предклинична фаза, преди да навлезе в следващите три стадии на клинични проучвания. Взети заедно тези фази могат да продължат над 10 години и да струват милиони долари. След това Агенцията по лекарствата се запознава с тези проучвания и решава дали ваксината е безопасна, ефективна и готова да получи разрешение за употреба. Такова разрешение получават само ваксини, при които е доказано, че ползите от ваксината надвишават потенциалните рискове. Ако има някакви съмнения или пропуски в събраните данни Агенцията по лекарствата изисква провеждане на допълнителни проучвания, преди да одобри съответната ваксина.

В България функционира Система за надзор върху нежеланите реакции след ваксинация (НРВ). Тя представлява неразделна част от имунизационната програма и системата за контрол на имунизациите и ваксинопредотвратимите инфекциозни болести. Системата включва следните начини за съобщаване на НРВ:

  1. При възникване на НРВ ваксинираното лице или лицата от обкръжението му (родители, родственици, настойници) които са наблюдавали реакцията, съобщават за НРВ на лекаря, извършил имунизацията или директно на Регионалната инспекция за контрол и опазване на общественото здраве (РИОКОЗ). Съобщенията могат да се отправят и директно в Министерство на здравеопазването (МЗ) или в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ).
  2. Лекарят или мед. специалист, прегледал пациент с подозирана НРВ, преценява реакцията и съобщава за НРВ в РИОКОЗ в срок от 24 ч
  3. РИОКОЗ съобщава за НРВ незабавно или в срок до 24 ч в МЗ и изпраща копие от съобщението в Националния център по заразни и паразитни заболявания (НЦЗПБ)
  4. Съобщения за НРВ, получени в ИАЛ от пациенти, мед. специалисти или производители, се изпращат в същите срокове в МЗ
  5. МЗ преценява кои съобщения да се насочат веднага за проучване към специализираната Експертна комисия за надзор на НРВ и/или към ИАЛ.

За да улесним пациентите, ние от За Ваксините, осигурихме с помощта на нашите партньори 1ДКК и Поликлиника БългарияКонсултативен център за ваксини и нежелани реакции към тях за съобщаване на НРВ, където всеки пациент, обърнал се за съдействие към нас, ще бъде прегледан, ще получи експертно мнение и препоръки от нашата специализирана тричленна комисия от педиатри, която ще има грижата да придвижи съобщаването на НРВ към необходимите институции. В Центъра можете да направите консултация и за пациенти, които имат специфични медицински състояния, имащи отношение към поставянето на ваксините.

За повече информация можете да се обадите на нашия телефон за контакт +359 887 005 087.

Повече информация за функционирането на Консултативния център за ваксини и нежелани реакции към тях можете да получите и от видеото с доц. д-р Рада Маркова.

Да, комбинираните ваксини са безопасни. Комбинираната ваксина съдържа две или повече различни ваксини, които са съчетани в единична доза. С комбинираните ваксини хората получават същото ниво на защита както от индивидуални ваксини, но се инжектират по-малко пъти. Понякога комбинираните ваксини водят до по-изразена болка или подуване на мястото на поставяне. Но дори и да се поставят отделните компоненти по отделно, реално ще има болка или подуване на две-три места, отколкото на едно.

Както и с моноваксините, преди дадена комбинирана ваксина да бъде одобрена и препоръчана за употреба тя преминава през сериозни тестове, за да се потвърди нейната безопасност и ефективност в контекста на цялостния имунизационен календар. За комбинираните ваксини се прилагат същите механизми за проследяване на безопасността и за съобщаване на постваксинални реакции.

Има проучвания, които показват, че приложението на комбинирани ваксини причинява по-малко стрес при бебета.

Бебета и малки деца

Деца и тийнейджъри

Науката за ваксините