Имунизационен календар 2020 г.

Имунизационен календар за 2020 г.

(1): През първите 24 часа след раждането с моновалентна хепатит Б ваксина, независимо от това с какъв тип ваксина се продължава имунизационната схема.
(2): От 48-ия час след раждането.
(3): Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту.
Отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.
(4): Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту.
(5): При прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина.
(6): Не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.
(7) За деца родени след 2007 г.
(8): Реимунизация през 10 години.

Подробна информация за промените в имунизационния календар за 2020 г.

Считано от 01.01.2020 г.
1.1.Отпада реимунизацията срещу туберкулоза, съответно и проба Манту на
11-годишна възраст, за децата родени след 2008 година;
1.2.Децата, родени до 31.12.2008 г. вкл. с пропусната реимунизация на 11-
годишна възраст срещу туберкулоза, се обхващат при първа възможност с
ППД туберкулин и при отрицателна проба Манту с БЦЖ ваксина;
1.3.Въвежда се реимунизщия на 12-годишна възраст, за децата родени след 2007
г., с трикомпонентна ваксина с намалено антигенно съдържание,
съдържаща ацелуларна коклюшна компонента, срещу дифтерия, тетанус и
коклюш (Тдка);
1.4.Децата, родени до 31.12.2007 г. вкл. с пропусната реимунизация на 12-
годишна възраст срещу тетанус и дифтерия, се обхващат при първа
възможност с двукомпонентна адсорбирана ваксина с намалено антигенно
съдържание на дифтерийната компонента срещу тетанус и дифтерия (Тд).
За децата, родени след 31.12.2019 г.
2.1. Отпада приема на пневмококова ваксина на 3-месечна възраст. Схемата за
имунизация срещу пневмококи става 2+1, т.е. основна имунизация с 2 приема от втори
и от четвърти месец и реимунизация с 1 прием ваксина от 12-месечна възраст, но не порано от 6 месеца след втория прием от основната имунизация.
Децата, родени до 31.12.2019 г. вкл. се имунизират срещу пневмококи по
схемата 3+1, т.е. основна имунизация с 3 приема от втори, трети и четвърти месец и
реимунизация с 1 прием ваксина от 12-месечна възраст, но не по-рано от 6 месеца от
третия прием от основната имунизация.

Ваксини по избор

  1. Ротарикс – жива ротавирусна ваксина.
  2. Ротатек – жива ротавирусна ваксина.
  3. Ваксигрип – противогрипна ваксина.
  4. Varivax – жива варицелна ваксина.
  5. Церварикс – рекомбинантна ваксина срещу човешки папилома вирус.
  6. Гардасил (Силгард) – рекомбинантна ваксина срещу човешки папилома вирус.

 

Бебета и малки деца

Деца и тийнейджъри

Науката за ваксините