За ваксините лого

“За Ваксините” е инициатива, която се организира от Института по обща медицина (ИОМ), в партньорство с Първа детска консултативна клиника (1ДКК) и Поликлиника България. Целта на инициативата е да се увеличи информираността на обществото относно ролята на ваксините в предотвратяването на разпространението на ваксинопредотвратими болести и предпазването на най-уязвимите групи от населението от разболяване и възможни дълготрайни последствия върху здравето. 

В последните години, благодарение на недобросъвестно боравене с информация ваксините са обект на много дискусии, митове и необосновани страхове. С помощта на “За ваксините” ще се опитаме да отговорим на най-честите и сериозни въпроси, които тревожат хората, когато дойде време за имунизация на децата им или на самите тях, както и да поддържаме актуална информация относно новости в сферата на ваксинопредотвратимите заболявания и ваксините.

Като част от инициативата “За ваксините” се разкрива и Консултативен център към Поликлиника България, в който може да бъде потърсена безплатна консултация с лекар относно настъпили постваксинални реакции или други медицински състояния, които имат пряко отношение към поставянето на задължителни или препоръчителни ваксини. Консултативният център ще работи всеки четвъртък в интервала от 14:00 до 16:00 ч, след предварително записан час на телефон 0887 005 087.

В случай, че искате да партнирате на инициативата “За ваксините”, моля свържете се с нас на contact@zavaksinite.bg

Лого 1ДКК
Лого Поликлиника България